Saigo no Yakusoku no Monogatari for Sony PSP
Year : 2011
Genre : RPG
Other title : 最後の約束の物語
Manuals :
Title screen of the game Saigo no Yakusoku no Monogatari on Sony PSP
Menu screen of the game Saigo no Yakusoku no Monogatari on Sony PSP
In-game screen of the game Saigo no Yakusoku no Monogatari on Sony PSP
In-game screen of the game Saigo no Yakusoku no Monogatari on Sony PSP