Uki Uki Tsuri Tengoku - Uokami Densetsu o Oe for Sony Playstation
Year : 2000
Genre : Fishing
Title screen of the game Uki Uki Tsuri Tengoku - Uokami Densetsu o Oe on Sony Playstation
Menu screen of the game Uki Uki Tsuri Tengoku - Uokami Densetsu o Oe on Sony Playstation
In-game screen of the game Uki Uki Tsuri Tengoku - Uokami Densetsu o Oe on Sony Playstation
In-game screen of the game Uki Uki Tsuri Tengoku - Uokami Densetsu o Oe on Sony Playstation