Wakashino Resutoran for Nintendo Game Boy
Year : 2002
Genre : Adventure
Title screen of the game Wakashino Resutoran on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Wakashino Resutoran on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Wakashino Resutoran on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Wakashino Resutoran on Nintendo Game Boy