Wapiko no Waku Waku Stamp Ralley! - Kingyo Chuuihou! for Nintendo Game Boy
Year : 1991
Genre : Adventure
Title screen of the game Wapiko no Waku Waku Stamp Ralley! - Kingyo Chuuihou! on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Wapiko no Waku Waku Stamp Ralley! - Kingyo Chuuihou! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Wapiko no Waku Waku Stamp Ralley! - Kingyo Chuuihou! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Wapiko no Waku Waku Stamp Ralley! - Kingyo Chuuihou! on Nintendo Game Boy