Watashi no Kitchen for Nintendo Game Boy
Year : 2001
Genre : Adventure
Title screen of the game Watashi no Kitchen on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Watashi no Kitchen on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Watashi no Kitchen on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Watashi no Kitchen on Nintendo Game Boy