Xiao Ma Li for Nintendo NES
Year : ????
Genre : Slot machine
Title screen of the game Xiao Ma Li on Nintendo NES
In-game screen of the game Xiao Ma Li on Nintendo NES
In-game screen of the game Xiao Ma Li on Nintendo NES