Yakouchuu II - Satsujin Kouru for Nintendo 64
Year : 1999
Genre : Adventure
Manuals :
Title screen of the game Yakouchuu II - Satsujin Kouru on Nintendo 64
Menu screen of the game Yakouchuu II - Satsujin Kouru on Nintendo 64
In-game screen of the game Yakouchuu II - Satsujin Kouru on Nintendo 64
In-game screen of the game Yakouchuu II - Satsujin Kouru on Nintendo 64