Yokoyama Mitsuteru San Goku Shi Bangi - Sugoroku Eiyuuki for Nintendo Super NES
Year : 1994
Genre : Board game
Franchise : Yokoyama Mitsuteru: San Goku Shi
Title screen of the game Yokoyama Mitsuteru San Goku Shi Bangi - Sugoroku Eiyuuki on Nintendo Super NES
Menu screen of the game Yokoyama Mitsuteru San Goku Shi Bangi - Sugoroku Eiyuuki on Nintendo Super NES
In-game screen of the game Yokoyama Mitsuteru San Goku Shi Bangi - Sugoroku Eiyuuki on Nintendo Super NES
In-game screen of the game Yokoyama Mitsuteru San Goku Shi Bangi - Sugoroku Eiyuuki on Nintendo Super NES