Display :   screenshots / listing
Browse Pico games :

f

h

j

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Display :   screenshots / listing

Pico

Year : 1994

CPU : Motorola 68000 (16 bits)

CPU speed : 7.67 MHz

Resolution : 320 x 224

Donald no TV Show
Doraemon - Nobita no Machinaka Dokidoki Tanken!
Doraemon Eigo de Asobou ABC
Drive Pico - Saa Shuppatsu Da! Ken-chan to Pepe no Wanpaku Drive