Display :   screenshots / listing
Browse WonderSwan games :

#

q

z

Display :   screenshots / listing

WonderSwan

Year : 1999

CPU : Bandai SPGY-1001(16-bit)

CPU speed : 3.072 Mhz

Resolution : 224 x 144

Inu Yasha
Inu Yasha Fuu'un Emaki
Inu Yasha Kagome no Yumenikki
Itou Jun Ni Uzumaki Noroi Simulation