Jantaku Boy for Nintendo Game Boy
Year : 1991
Genre : Mahjong
Title screen of the game Jantaku Boy on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Jantaku Boy on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Jantaku Boy on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Jantaku Boy on Nintendo Game Boy