Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Kaijuu Senki for Sony Playstation
Year : 1996
Genre : Strategy
Local Players : 1-2
Name Function
Noboru Iwata Arranger
Jun Okutani Art Director
Osamu Watanabe Director
Noboru Iwata Ending Theme Song Composer
Hiroko Kasahara Ending Theme Song Vocals
Shinji Imada Game Design
Makoto Kuroda Graphic Design
Jun Kusaka Graphic Design
Junya Numakunai Graphic Design
Hiromi Shimada Graphic Design
Atsushi Sugiyama Graphic Design
Mieko Tazawa Graphic Design
Kouichi Nakagawa Main Program
Shinji Imada Producer
Tomohiro Endo Recording Director
Hiroaki Yamamoto Recording Engineer
Masanao Akahori Sound
Takashi Suzuki Sound Program
Kazunari Ozawa Sub Program
Kazuhiro Yoshida Sub Program