Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Poyon no Dungeon Room 2 for Nintendo Game Boy Color
Year : 2000
Genre : Adventure
Name Function
Toshiya Nonaka Character Design
Shinichi Nakata Director
Norio Ookubo Game Design
Tatsuya Akaishi Game Design
Toshiya Nonaka Game Design
Shinobu Matsuzawa Graphic
Takako Nakamura Graphic
Akio Nishijima Graphic
Youichi Katou Graphic
Hiroyuki Oota Mastering
Kazumi Sawai Mastering
Ichirou Shimakura Music
Hiroyuki Tsuboguchi Music Operator
Hidetsugu Watanabe Planning
Naoki Nishiya Producer
Yoshinori Inoue Producer
Norio Suzuki Program
Mamoru Shiratani Program
Hideki Takeshige Program
Toshiya Nonaka Scenario
Keisuke Mitsui Sound director
Masato Aihara Sound Effects
Keita Hoshi Sound Support
Hiroaki Hara Supervisor