Purikura Pocket 2 - Kareshi Kaizou Daisakusen for Nintendo Game Boy
Year : 1997
Genre : Adventure
Title screen of the game Purikura Pocket 2 - Kareshi Kaizou Daisakusen on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Purikura Pocket 2 - Kareshi Kaizou Daisakusen on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Purikura Pocket 2 - Kareshi Kaizou Daisakusen on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Purikura Pocket 2 - Kareshi Kaizou Daisakusen on Nintendo Game Boy