Quiz Sekai wa Show by Shoubai!! for Nintendo Game Boy
Year : 1992
Genre : Quiz
Title screen of the game Quiz Sekai wa Show by Shoubai!! on Nintendo Game Boy
Menu screen of the game Quiz Sekai wa Show by Shoubai!! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Quiz Sekai wa Show by Shoubai!! on Nintendo Game Boy
In-game screen of the game Quiz Sekai wa Show by Shoubai!! on Nintendo Game Boy