Wai Xing Zhan Shi for Nintendo NES
Year : 1996
Genre : RPG
Title screen of the game Wai Xing Zhan Shi on Nintendo NES
Menu screen of the game Wai Xing Zhan Shi on Nintendo NES
In-game screen of the game Wai Xing Zhan Shi on Nintendo NES
In-game screen of the game Wai Xing Zhan Shi on Nintendo NES