Yo-kai Watch 3 for Nintendo 3DS
Year : 2018
Genre : RPG
Manuals :
Front boxart of the game Yo-kai Watch 3 (United States) on Nintendo 3DS
Front boxart of the game Yo-kai Watch 3 (Europe) on Nintendo 3DS
Back boxart of the game Yo-kai Watch 3 (Europe) on Nintendo 3DS
Front boxart of the game Yo-kai Watch 3 (Japan) on Nintendo 3DS
Back boxart of the game Yo-kai Watch 3 (Japan) on Nintendo 3DS