Zhen Ben Xi You Ji for Nintendo NES
Year : 1994
Genre : Fighting
Title screen of the game Zhen Ben Xi You Ji on Nintendo NES
Menu screen of the game Zhen Ben Xi You Ji on Nintendo NES
In-game screen of the game Zhen Ben Xi You Ji on Nintendo NES
In-game screen of the game Zhen Ben Xi You Ji on Nintendo NES