Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou for Sony Playstation
Year : 1998
Genre : Adventure
Title screen of the game Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou on Sony Playstation
Menu screen of the game Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou on Sony Playstation
In-game screen of the game Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou on Sony Playstation
In-game screen of the game Zoku Hatsukoi Monogatari - Shuugaku Ryokou on Sony Playstation