Display :   screenshots / listing
Browse Nintendo 3DS games :

q

x

Display :   screenshots / listing

Nintendo 3DS

Year : 2011

CPU : ARM11 + ARM9

CPU speed : 268 MHz + 134 Mhz

Resolution : (400x240) + (320x240)

Earthpedia
Elminage Gothic 3D Remix
Elminage Ibun - Ame no Mihashira Kai
Epic Mickey - The Power of Illusion
ESSE RakuRaku Kakeibo
Etrian Mystery Dungeon
Etrian Odyssey 2 Untold - The Fafnir Knight
Etrian Odyssey IV - Legends of the Titan
Etrian Odyssey Untold - The Millennium Girl
Exstetra