Display :   screenshots / listing
Browse Nintendo 64 games :
Display :   screenshots / listing

Nintendo 64

Year : 1996

CPU : MIPS 64-bit RISC CPU

CPU speed : 93.75 Mhz

Resolution : 640 x 480

Zelda no Densetsu - Mujura no Kamen
Zelda no Densetsu - Toki no Ocarina - Zelda Collection Version
Zelda no Densetsu - Toki no Ocarina GC URA
Zool - Majou Tsukai Densetsu