Display :   screenshots / listing
Browse Dreamcast games :
Display :   screenshots / listing

Dreamcast

Year : 1997

CPU : Hitachi SH-4 RISC (128-bit)

CPU speed : 200 Mhz

Resolution : 640 x 480

Yoshia no Oka de Nekoronde...
Yu Suzuki Game Works Vol. 1
Yukawa Moto Senmu no Otakara Sagashi
Yume no Tsubasa - Fate of Heart
Yumebaken '99 Internet