101-piki Wan-chan - Wan-chan Daikoushin! for Sega Pico
Year : 1996
Genre : Educational
Title screen of the game 101-piki Wan-chan - Wan-chan Daikoushin! on Sega Pico
Menu screen of the game 101-piki Wan-chan - Wan-chan Daikoushin! on Sega Pico
In-game screen of the game 101-piki Wan-chan - Wan-chan Daikoushin! on Sega Pico
In-game screen of the game 101-piki Wan-chan - Wan-chan Daikoushin! on Sega Pico