Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn for Sega Pico
Year : ????
Genre : Educational
Title screen of the game Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn on Sega Pico
Menu screen of the game Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn on Sega Pico
In-game screen of the game Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn on Sega Pico
In-game screen of the game Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn on Sega Pico