Arcade Consoles Computers Pong Others All systems Log In Register

Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den for Nintendo NES
Year : 1991
Genre : RPG
Franchise : Tenchi o Kurau
Title screen of the game Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den on Nintendo NES
Menu screen of the game Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den on Nintendo NES
In-game screen of the game Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den on Nintendo NES
In-game screen of the game Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den on Nintendo NES