Destiny of an Emperor for Nintendo NES
Alternate titles : San Guo Zhi - Ying Jie Zhan; Tenchi wo Kurau
Year : 1989
Genre : RPG
Franchise : Tenchi o Kurau
Manuals : USA
Title screen of the game Destiny of an Emperor on Nintendo NES
Title screen of the game San Guo Zhi - Ying Jie Zhan on Nintendo NES
Title screen of the game Tenchi wo Kurau on Nintendo NES
Menu screen of the game Destiny of an Emperor on Nintendo NES
In-game screen of the game Destiny of an Emperor on Nintendo NES
In-game screen of the game Destiny of an Emperor on Nintendo NES