Display :   screenshots / listing
Browse Playstation games :
Display :   screenshots / listing

Playstation

Year : 1994

CPU : MIPS R3000A (32-bit)

CPU speed : 33.8688 Mhz

Resolution : 320 x 240

1 - 20 of 51 games
Yacht Racing Game 1999 - Ore no Yatto - Ganbare Nippon Challenge
Yakiniku Bugyou
Yakitori Musume - Sugo Ude Hanjouki
Yaku - Yuujou Dangi
Yaku Tsuu - Noroi no Game
Yamagata Digital Museum
Yamasa Digi Guide - Faust
Yamasa Digi Guide - Hyper Rush
Yamasa Digi Guide - M771
Yamasa Digi Guide - New Pulsar R
Yamasa Digi Guide - Umekagetsu R
Yamasa Digi Selection
Yamasa Digi Selection 2
Yamasa Digi World - Tetra Master
Yami Fuku Natsu - Teito Monogatari Futatabi
Yaoi Junichi Gokuhi Project - UFO wo Oe!!
Yarudora Series Vol. 1 - Double Cast
Yarudora Series Vol. 2 - Kisetsu wo Dakishimete
Yarudora Series Vol. 3 - Sampaguita
Yarudora Series Vol. 4 - Yukiwari no Hana