Destiny of an Emperor for Nintendo NES
Alternate titles : San Guo Zhi - Ying Jie Zhan; Tenchi wo Kurau
Year : 1989
Genre : RPG
Franchise : Tenchi o Kurau
Manuals : USA
Title Posted Author Version PDF
General FAQs/Guides
FAQ/Walkthrough Jul 5, 2004
FAQ/Walkthrough Oct 20, 2008
Topic Specific FAQs/Guides
Level Up/Tactics Guide Jan 12, 2011
World Map (GIF) Dec 13, 2006
Maps FAQs/Guides
Cave #01: Qing Zhou Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #02: Xu Zhou Southwest Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #03: Yang Zhou Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #04: Nan Yang Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #05: Nan Yang Ice Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #06: Mount Gang Tai Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #07: Mount Po Yong Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #08: Wu East Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #09: Ru Nan Underground Cave Map (GIF) Feb 3, 2016
Cave #10: Ru Nan West Cave Map (GIF) Feb 3, 2016