Display :   screenshots / listing
Browse Pico games :

f

h

j

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Display :   screenshots / listing

Pico

Year : 1994

CPU : Motorola 68000 (16 bits)

CPU speed : 7.67 MHz

Resolution : 320 x 224

Gabutcho Tsuri Gakkou Yatta ne! Boku wa Tsuri Meijn
Gakken Anpanman to Chinou Up!
Gakken no o-Benkyou Soft - Eigo ABC
Gakken no o-Benkyou Soft - Hiragana
Gakken no o-Benkyou Soft - Kakezan Kuku
Gakken no o-Benkyou Soft - Kanji
Gakken no o-Benkyou Soft - Kazu-Suuji
Gakken Pico de Kagaku 1 Hakken Mushi no Himitsu
Gekisou Sentai CarRanger
Giorno di Scuola degli Orsi Berenstain, Un
Godzilla - Dokidoki Kaijuu-tou